Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 1.11.2023

Tại appsgolem.com, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web appsgolem.com của chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách này để hiểu quyền của bạn và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi:

 1. Thông tin cá nhân: Điều này bao gồm dữ liệu có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại. Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó, chẳng hạn như khi bạn đăng ký nhận bản tin, mua hàng hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.
 2. Thông tin phi cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và dữ liệu sử dụng trang web của bạn. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện Trang web của mình và hiểu cách khách truy cập sử dụng nó.
 3. Cookie và công nghệ theo dõi: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi, đáp ứng yêu cầu của bạn và thực hiện các đơn đặt hàng.
 • Để gửi cho bạn các bản tin, cập nhật và thông tin tiếp thị (nếu bạn đã cho phép chúng tôi).
 • Để cải thiện và tối ưu hóa Trang web, bao gồm phân tích cách bạn sử dụng nó.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc giải quyết tranh chấp.

Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và cơ quan pháp luật đáng tin cậy trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành Trang web, xử lý thanh toán hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, thực thi chính sách của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi.
 • Đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác kinh doanh để thực hiện các nỗ lực tiếp thị, khuyến mãi hoặc sự kiện chung.

Lựa chọn về quyền riêng tư của bạn

Bạn có các lựa chọn về quyền riêng tư sau:

 • Truy cập và chỉnh sửa: Bạn có quyền truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [Địa chỉ email liên hệ].
 • Hủy đăng ký: Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email của chúng tôi.
 • Cài đặt cookie: Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie của mình thông qua cài đặt trình duyệt. Hãy tham khảo của chúng tôi Chính sách cookie.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền hoặc lưu trữ dữ liệu trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong cách thực hiện dữ liệu của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Vui lòng xem lại chính sách này định kỳ để được thông báo về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng sử dụng biểu mẫu của chúng tôi để liên hệ chúng tôi.

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi.